top of page

Začínáme tam, kde jiní skončili...

 
 
Jsme jediný akreditovaný školící institut v ČR s akreditací ECCH
Screen%2520Shot%25202020-01-23%2520at%25
Průkopník a  zakladatel postklasické homeopatie v České republice
Mgr. Pavel Opelka, RHom.

 

"Začít tam, kde jiní skočili, neúspěch brát jako cestu k úspěchu znamená krok za krokem nalézat odpovědi na otázky nové či léta nezodpovězené. Především to ale znamená přicházet s novými otázkami, které stojí za úspěchem Opelkovy metody v léčbě akutních i chronických problémů. Dokud se ptáme, je co objevovat."

30 LET VÝZKUMU

 

Od  svého vzniku v 90 letech 20. století prošla Opelkova metoda svým postupným a logickým vývojem.

 

Jako každá věda, tak i homeopatie se vyvíjí, a proto je naprosto nezbytné zabývat se neustálým výzkumem nových léků, analýzou patologií a nalézáním nových spojitostí, které zvýší úspěšnost léčby.

Výzkum potvrdil, že kombinace homeopatické a alopatické léčby je především u akutních stavů velmi vhodnou kombinací.

LINIE JEDNOTLIVÝCH NEMOCÍ

 

Naprosto unikátním fenoménem v homeopatické léčbě, který pan Opelka do homeopatie zavedl, jsou mimo Časoprostorové mapy také tzv. Homeopatické linie.

 

Jsou výsledkem výzkumů společných znaků různých nemocí, vedlejších patologií společných pro skupinu pacientů např. s poruchou funkčnosti ledvin.

 

Na základě těchto podobností vznikly tzv. linie, popisující krok po kroku léčbu daného problému. 

PŘESNÉ ZACÍLENÍ LÉČBY

 

Díky zavedení systému do nepřeberného množství jednotlivých homeopatických léků, resp. jejich kategorizace, stanovení jejich souslednosti v čase pomocí tzv. Časoprostorové mapy popisující vývoj patologie, je možné léčbu přesně zacílit a dosáhnout tak dosud nemožných výsledků.

Další součástí úspěšné léčby jsou unikátní kombinace a vývoj nových léků, který se opírá o tzv. homeopatické vrstvy. Každý rok vznikají nové kombinace léků, které léčbu dále zpřesňují a zefektivňují.

bottom of page