top of page

Mgr. PAVEL OPELKA, RHom

Screen Shot 2024-03-01 at 10.40_edited.j
 • Jeho cesta začala v roce 1995 absolutoriem na London College of Classical Homeopathy. Dále pokračoval na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, kde v roce 2006 obhájil svou diplomovou práci na téma Krize současného myšlení v díle Karla Skalického.​ 

 • Je spoluzakladatelem a členem České komory klasické homeopatie a podílel se na zapojení ČKKH do Evropské rady pro klasickou homeopatii (ECCH 2001).​

 • Intenzivně věnuje homeopatické praxi, výuce a především výzkumu nových léků a patologie nemocí.

 • Přednáší na předních českých fakultách a institutech.

V roce 1997 založil ČESKOU ŠKOLU KLASICKÉ A POSTKLASICKÉ HOMEOPATIE, která jako jediná splňuje standarty Evropské rady pro klasickou homeopatii a je jako jediná držitelem řádné akreditace. 

Česká škola klasické homeopatie se opírá o základní principy klasické homeopatie, avšak přesahuje rámec obvyklé homeopatické výuky v tom, že svým studentům poskytuje hluboký vhled do systematizace homeopatických léků. Vyučuje také variabilnímu přístupu k homeopatické léčbě, který vede k přesnému zaměření léčby.

 

Součástí studia je získání přehledu o různých typech homeopatické léčby od klasické po postklasickou, jejíž součástí je i Opelkova metoda. Pavel Opelka zavedl do homeopatie řadu významných pojmů jako např. NAUKA O HOMEOPATICKÝCH VRSTVÁCH. NAUKA A LÉČBA V LINIÍCH, NAUKA O FORMÁCH, ČASOPROSTOROVÁ MAPA, ODSTŘEDIVOST A DOSTŘEDIVOST a holistický realismus jako nauka o systémech. 

Kromě výuky ve svých kurzech již řadu let přednáší na letních školách pořádaných Českou komorou klasické homeopatie. Zabýval se v této souvislosti velkou škálou témat, např.:

 • Vývoj ženy / Vývoj muže / Vývoj dětí z hlediska homeopatie

 • Dítě a škola

 • Homeopatická systematizace periodické tabulky

 • Systematizace rostlinné říše

 • Homeopatická léčba alergií

 • Porucha mužského a ženského principu

 • Homeopatická léčba plísní

 • Homeopatie a poruchy výživy

 • Homeopatie a její vztah ke společenským vědám

 • Stres a jeho léčba

 

 

Některé ze svých poznatků publikoval v Homeopatických listech: Příspěvek České školy klasické homeopatie k otázce fungování homeopatických léků (2008, č. 1-2), Sepie (2008, č. 3-4), Arsenicum album (2009, č. 1-2).

Léta se také věnuje psaní a přednáškám nejen na předních českých universitách jako je ČVUT či Přírodovědecké fakultě University Karlovy, ale i na evropské půdě v rámci zasedání ECCH v Dublinu v roce 2015.

 

Pořádá také soukromé přednášky pro menší skupiny zájemců ať již na téma homeopatie či filosofie. Poslední dobou prohloubil svůj výzkum v oblasti Krize evropského myšlení, jehož závěry používá při hledání spojitostí mezi kořeny našich kultur ovlivňujících lidské myšlení a chování. 

®

PAVEL OPELKA V MÉDIÍCH 

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ  
PLZEŇ

PRVNÍ BOLESLAVSKÁ ROZHOVOR

bottom of page